هدف گذاری ۲۰ کیلومتر از معابر منطقه ۲ برای مناسب سازی تا مهر ماه ۱۴۰۱
هدف گذاری ۲۰ کیلومتر از معابر منطقه ۲ برای مناسب سازی تا مهر ماه ۱۴۰۱
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه۲ با اشاره به تهیه برنامه جامع اقدامات مناسب سازی برای اقشار خاص جامعه گفت : برهمین اساس مناسب سازی ۲۰ کیلومتر معابر منطقه هدف گذاری شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، مهدی صالحی در جلسه هماهنگی کمیته مناسب سازی فضاهای شهری که با حضور معاونین منطقه ، نمایندگان اداره کل فنی وعمرانی مناطق و سازمان ها ، معاونت شهرسازی و معماری دبیر کانون معلولان منطقه برگزار شد، با بیان اینکه “اعتقاد مدیریت شهری برای گروه‌هایی با نیازهای خاص این است که آنها حقوق برابر از فرصت‌های شهری داشته باشند”، اظهار کرد: با توجه به تنوع گروه‌های جامعه از جمله سالمندان، افراد کم توان ، کودکان و… مدیریت شهری منطقه در تلاش است تا دسترسی فضاهای شهر را برای همه گروه ها تسهیل کند.
وی با بیان اینکه “در دوره جدید مدیریت شهری با استفاده از توان شهری و حضور نمایندگان افراد دارای معلولیت در تلاشیم خدمات مؤثری ارائه دهیم”، افزود: برهمین اساس مناسب سازی ۲۰ کیلومتر از معابر سطح منطقه هدف گذاری شده و مقررگردید تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد همچنین تاکنون ۴۰۳ هزار متر مربع از معابر منطقه مناسب سازی شده است.
وی افزود: به منظور مناسب‌سازی فضاهای شهری ، اصلاح ساختمان‌های موجود شهری را دردستور کار قرار داده که تاکنون ۶ مجموعه فرهنگی و ورزشی به صورت کامل برای افراد نابینا، ناشنوا و کم توان جسمی و حرکتی مناسب‌سازی شده و ۹ مجموعه نیز متناسب با برنامه پیش بینی درحال انجام است.
شهردار منطقه تصریح کرد: براساس برنامه جامع مناسب سازی ، ۱۱ بوستان منطقه برای افراد دارای شرایط خاص مناسب سازی می شود که تاکنون۵ بوستان تکمیل و مابقی نیز در حال انجام است.
صالحی افزود: براساس مصوبات کمیته مناسب سازی ، پیاده روسازی و احداث مسیر دوچرخه ۱۰۹ محور به طول ۸۶ کیلومتر طراحی شده که تاکنون ۲۱ کیلومتر از برنامه پیش بینی شده تکمیل شده است و امیدواریم با تلاش و هماهنگی معاونت ها بتوانیم به حداکثر هدف ترسیم شده برسیم.