نیازمند توجه بیشتر به ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه آموزشهای مهارتی و پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل هستیم
نیازمند توجه بیشتر به ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه آموزشهای مهارتی و پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل هستیم
اقتصادوتجارت : دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) در مراسم آغاز به کار این کنفرانس با اشاره به اهمیت انکار ناپذیر (C4I) گفت: این کنفرانس یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور است که با دوازده دوره برگزاری به بلوغ رسیده است و در آغاز به کار سیزدهمین دوره برگزاری آن به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امیدواریم خروجی این کنفرانس برای کشور و بخش ICT مفید باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر یزدانیان به شعار این کنفرانس با موضوع “فرماندهی و کنترل، فناوری‌های نو، پیشرفت ملی” اشاره کرد و گفت: پژوهش در فرماندهی و کنترل نقش بسیار کلیدی دارد و نیازمند یک نقشه راه است و هدف نهایی و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها و داشتن یک یا چند سناریو، نقشه راه را برای ما ترسیم میکند.
وی با اشاره به اینکه پدیده هایی که با آن سر و کار داریم می توانند استاتیک و یا دینامیک باشند، افزود : پدیده های دینامیک یا پویا با سه ویژگی تغییر، پیشرفت و حرکت می توانند نقشه راه را برای ما ترسیم کند.
وی تصریح کرد: در (C4I) ، هم تغییر، هم حرکت و هم پیشرفت وجود دارد و با پیچیدگی هایی که در حوزه ارتباطات و فرماندهی و کنترل وجود دارد چاره ای جز وارد شدن به موضوع پژوهش نداریم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود ۱۲ دوره برگزاری کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران هنوز در خصوص مباحث اولیه فرماندهی و کنترل بحث وجود دارد و اگر بخواهیم به یک مفهوم جامع و تاثیر گذار دست پیدا کنیم باید در امر تحقیق و پژوهش فعالتر باشیم.
وی با بیان اینکه (C4I) موضوعی است که بسیار با اهمیت و مهم است، تصریح کرد: در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت های علمی بسیار خوب و گسترده ای صورت گرفته است و این پژوهشگاه با سه پژوهشکده فناوری ارتباطات، فناوری اطلاعات و امنیتICT و دو مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال و مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی توانسته اقدامات بسیار خوبی را در حوزه ارتباطات و زیر ساختهای ارتباطی، فناوری اطلاعات و تجزیه تحلیل اطلاعات، مقابله با تهدیدات سایبری و هوش مصنوعی و مطالعات راهبردی اقتصاد دیجیتال، انجام دهد.
دکتر یزدانیان افزود: نیازمند توجه بیشتر به ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه آموزشهای مهارتی و پژوهشی در حوزه فرماندهی و کنترل هستیم.