نگاه ویژه سازمان بیمه سلامت به رفع نیازهای بهداشتی و درمانی سالمندان
نگاه ویژه سازمان بیمه سلامت به رفع نیازهای بهداشتی و درمانی سالمندان
اقتصاد و تجارت : معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، بر ضرورت رفع نیازهای بهداشتی و درمانی سالمندان در سازمان متبوع خود تاکید کرد.

۱۴۴بازدید

به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی مهدی رضایی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی سالمندان گفت: افراد در دوران سالمندی بیش از هر دوره دیگری در زندگی نیازمند مراقبت های جسمی و روانی هستند و در این خصوص حوزه سلامت باید در رفع نیازهای بهداشتی و درمانی این قشر نقش فعال تری را ایفا کند، بدون شک سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان بیمه سلامت نیز سیاست ها و برنامه های مدون و کارشناسی مناسبی را در رفع مشکلات سالمندان تاکنون اجرایی کرده است.  
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، با اشاره به نقش سازمان بیمه سلامت ایران در ارایه خدمات سالمندی افزود: پرداخت حق ویزیت، مشاوره و انجام تست های ارزیابی جامع CGA در منزل، پرداخت حق ویزیت، مشاوره و انجام تست های  ارزیابی جامع CGA در خانه های سالمندان، پرداخت حق ویزیت، مشاوره و انجام تست های ارزیابی جامع CGA در مراکز روزانه و سرپایی به اعضا تیم درمان و مراقبت های سالمندی نمونه ای از خدمات سازمان بیمه سلامت به سالمندان است.
وی درباره خدمات تحت پوشش بیمه ای سالمندان افزود: بیمه پایه شامل ویزیت با فرانشیز ۳۰% ، دارو با فرانشیز ۳۰% ، پاراکلینیک با فرانشیز ۳۰% ، بستری و جراحی با فرانشیز ۱۰%  و پرداخت هزینه سمعک مورد توجه است.
رضایی در خصوص خدمات مورد انتظار از بیمه سلامت در جمعیت سالمندی در آینده تاکید کرد: ارایه خدمات بیمه سرپایی در بخش کلینیک های طب سالمندی، ویزیت در منزل، مراکز نگهداری روزانه دمانس و آلزایمر، مراکز نگهداری روزانه سالمندی-جنرال، ارایه خدمات بیمه بستری مانند ایجاد بیمارستان تخصصی سالمندان، بخش بستری طب سالمندی سالمندان ۶۵ سال و بالاتر بستری در کلیه بخش های بستری بیمارستانی، بخش بستری مراقبت های تسکینی، سالمندی، بخش بستری بیمارستان روزانه مراکز نگهداری، بستری طولانی مدت خانه مراقبت های پرستاری، مراقبت های طولانی مدت در منزل و مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان باید در دستورکار قرار گیرد.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با تاکید بر وجود برخی مشکلات در ارایه خدمات به سالمندان تصریح کرد: از نظر خلاء عملکرد سازمان های بیمه گر در بخش سلامت سالمندی، اینکه هنوز ۴% سالمندان کشور دفترچه بیمه ندارند و از خدمات بیمه پایه برخوردار نیستند قابل تامل جدی است، همچنین اینکه ۷۱/۳% سالمندان کشور فاقد بیمه تکمیلی برای خدمات بستری و۷۴/۲% سالمندان فاقد بیمه تکمیلی برای خدمات غیر بستری هستند؛ نیز از آن دست مواردی است که باید برای حل آنها راهکارهای مناسبی را درنظرگرفت.
وی درباره تعداد سالمندان ۶۰ سال به بالای تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران گفت: درحال حاضر ۵ میلیون و ۱۱۳ هزار و۹۱۲ نفر سالمند در ۵ صندوق زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت تحت پوشش هستند.
رضایی اظهار داشت: بسیاری از مراقبت های دوران سالمندی مانند هزینه بستری در خانه های سالمندان و یا مراقبت در منزل علی رغم سایر کشورهای جهان هنوز تحت پوشش بیمه ها قرار نگرفته و حتی وارد سیستم تعرفه گذاری هم نشده است، لذا این ارقام تکان دهنده وضعیت موجود قطعا هشدار بار مسئولیتی عاجل بردوش وزارت بهداشت و بیمه سلامت کشور را نشان می دهد.

 اشتراک گذاری

 سامانه پاسخگویی:۱۶۶۶

۱۴۴بازدید

 اشتراک گذاری

 

ارتباط با ما

 سامانه پاسخگویی:۱۶۶۶

 دورنگار:۹۶۸۸۱۹۵۰