نهنگ بازار سرمایه، باز هم افزایش سرمایه می‌دهد
نهنگ بازار سرمایه، باز هم افزایش سرمایه می‌دهد
اقتصادوتجارت : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مجوز افزایش سرمایه 70.5 درصدی از محل سود انباشته را دریافت کرد.

فارس که هم‌اکنون رتبه یک بازار سرمایه از نظر ارزش بازار را به خود اختصاص داده است، با این مجوز سرمایه خود را به ۴۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داد.