نقض دادنامه ۹۳۰ میلیارد ریالی علیه شهرداری منطقه ۱۹ در محاکم قضایی
نقض دادنامه ۹۳۰ میلیارد ریالی علیه شهرداری منطقه ۱۹ در محاکم قضایی
شبکه اقتصادوتجارت : دادنامه 930 میلیارد ریالی که علیه شهرداری منطقه 19 در محاکم قضایی صادر شده بود، با پیگیری های حقوقی شهرداری این منطقه نقض و از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، علی توکلی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: در پی طرح دعوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) درخصوص پلاک ثبتی ۲۹/۱۱۳ علیه شهرداری منطقه ۱۹، متأسفانه دادگاه بدوی بدون توجه به دلایل این شهرداری و ابلاغ نظریه کارشناسی، اقدام به صدور رأی به محکومیت شهرداری منطقه ۱۹ کرده بود.
او ادامه داد: با دفاعیات مستمر صورت گرفته و برگزاری چندین جلسه کارشناسی در اداره کل حقوقی و شهرداری این منطقه و نیز دقت نظر قضات شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران، خوشبختانه دادنامه بدوی نقض و با صدور حکم له شهرداری منطقه ۱۹ از تضییع حقوق شهر و شهروندان جلوگیری شد.