نقش کلیدی مخابرات در توسعه ی پهن باند مبتنی بر فیبر نوری در کشور
نقش کلیدی مخابرات در توسعه ی پهن باند مبتنی بر فیبر نوری در کشور
اقتصادوتجارت : دکتر شریف خانی در نشست هم اندیشی و تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات و تببین اهداف و رویکردهای جدید شرکت مخابرات به تشریح توسعه ی پهن باند مبتنی بر فیبر نوری پرداخت واظهار داشت: در این زمینه تنها پروژه ای که دراولویت است و بازگشت سریعتر سرمایه وجود دارد وبا گزینه های متنوع براساس منطق تجاری باید صورت می پذیرد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در نشست هم اندیشی یک روزه ای که در مشهد مقدس با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات، اعضای هیات مدیره و مدیران استانهای سراسر کشوربرگزار شد دکتر شریف خانی عضوهیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به راهبردهای کلان درزمینه توسعه فیبر نوری پرداخت و اظهارداشت : استفاده از ظرفیت بیت استریم دسترسی به بازار سایر اپراتورها و هزینه کرد بهینه ی بودجه ی توسعه ای برای توسعه ی FTTx را از راهکارهای دسترسی به آن دانست .
او با اشاره به انتخاب های توسعه ای دراین زمینه گفت: حرکت به سمت Full FTTH در تمام نقاط ، ارتقای شبکه ی مسی به VDSL از طریق FTTC/B/P وحرکت هیبریدی از موارد مهم در تحقق این امر است .

عضوهیئت مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین تصریح کرد : دلایل توجیهی برای تبدیل کافوهای مسی به نوری FTTC، کمک های دولتی ، انتقال پورتهای قبلیADSL برای کسب بازار جدید ، اعمال بیت استریم اجباری بخاطر نوری شدن کافو ها است .

دکتر شریف خانی ارایه ی برنامه ی عملیاتی برای تبدیل کافوهای مسی به نوری در سطح شهرو نقشه ی طراحی شبکه ی فیبر نوری FTTP/Hرا برنامه های مورد انتظارهمه مناطق دانست و گفت :نقشه ی اجرایی شبکه ی فیبر نوری FTTP/H از روی نقشه ی طراحی برای سال ۱۴۰۱ ، زمابندی اجرا وطرح تجاری برای طرح های فوق نیز باید در این زمینه صورت گیرد تا بتوان به اهداف برنامه شرکت مخابرات ایران در سال جاری رسید .