نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید
نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید
شبکه اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران از مشتریان گرانقدر خود درخواست دارد در راستای آگاهی از نظرات مشتریان شبکه بانکی درخصوص خدمات بانکداری الکترونیک و تعیین اولویت ها نظراتشان را با بانک در میان بگذارند.

 گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این نظرسنجی در راستای دستور بانک مرکزی و در قالب پرسشنامه برای گروه هدف دریافت کننده خدمات بانکی حضوری (درون شعبه) و خدمات غیرحضوری (اپلیکیشن، اینترنت بانک و…) طراحی شده است.