نظام مدیریت کیفیت منجر به بهبود بهره وری در بیمه سلامت می شود
نظام مدیریت کیفیت منجر به بهبود بهره وری در بیمه سلامت می شود
شبکه اقتصادوتجارت : عضو کمیته بیمه سلامت گفت: نظام مدیریت کیفیت منجر به بهبود بهره وری در بیمه سلامت است.

مسعود مشایخی در گفتگو با آی هینا ضمن تبریک فرارسیدن ۱۸ آبان روز کیفیت  گفت: در حال حاضر مدل‌هاي مختلفي برای بهبود عملکرد کیفیت و بهره وری وجود دارد كه از اثربخشي قابل توجهي در هدايت سازمان‌ها به سمت بهبود و تعالي برخوردار هستند.
وی افزود: سازمان بيمه سلامت ايران وظيفه مهم توسعه و گسترش خدمات بيمه  و حفاظت مالی از بیمه‌شدگان را بر عهده دارد، لذا اثرات مربوط به بهبود عملكرد سازمان و افزايش توانمندي و قابليت هاي واحدهای سازمانی مي تواند در بخش وسيعي از جامعه اثرگذار گذارد.
مشایخی تاکید کرد: نظام مديريت كيفيت که بر پایه اصول هفتگانه رهبری، مشتری مداری، مشارکت کارکنان، فرآیندگرایی، بهبود، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و مدیریت ارتباطات استوار است، به عنوان الگوي مديريتي در طی دو دهه اخیر در سطح سازمان بیمه سلامت استقرار یافته است.
وی اظهار داشت: در راستای اشاعه فرهنگ مدیریت کیفیت در سازمان بیمه سلامت از ابتداي سال گذشته با اتكاء به ظرفیت و توانمندی همکاران سازمان با محوریت دفتر نوسازی و تحول اداری فعالیت‌های گسترده ای در سطح سازمان انجام شده است.
عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: در  راستای بهبود  سطح کیفی فرآیندها و استقرار سیستم بدون کاغذ،  می توان به سامانه جامع مدیریت کیفیت که دربرگیرنده تمامی فرآیندهای سیستمی مانند مدیریت مستندات، مدیریت فرآیندها، مدیریت ریسک، مدیریت دانش،  مدیریت ممیزی، ارزیابی عملکرد، اقدام اصلاحی، نظام پیشنهادها  اشاره کرد.
مشایخی افزود: با توجه به اینکه یکی از محورهای کلیدی نظام مدیریت کیفیت، رویکرد فرآیندگرایی در سازمان است، از این رو در راستای افزایش کارآمدی و اثربخشی فرایندها در دستیابی به اهداف سازمانی، فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور مهندسی مجدد تمامی فرآیندهای سازمان اعم از فرآیندهای اصلی، مدیریتی و پشتیبانی با رویکرد شفافیت بیشتر در امور، حذف فعالیت های زائد یا دارای همپوشانی در جهت ایجاد بیشترین ارزش برای بیمه شدگان و گیرندگان خدمات انجام شده است.
وی با اشاره به سیستم مدیریت کیفیت در بیمه سلامت تصریح کرد: همسو نمودن كليه روشهاي مورد عمل و ايجاد يك سيستم يكپارچه در كل كشور، ايجاد بستر مناسب در سطح واحدهاي اجرايي جهت بهبود مستمر سطح كيفي فرآيندها، ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری از خلاقیت، نوآوری و ایده های همکاران در سراسر کشور و الگوبرداری و تعمیم موارد قابل بهبود به کلیه ادارات کل از نتایج توجه به مدیریت کیفیت است.
مشایخی افزود: همچنین  شناسایی نیازها و انتظارات بیمه شدگان و میزان رضایت آنها از نحوه ارائه خدمات به طور مستمر و انجام اقدامات لازم جهت تامین نیازهای مشتریان، طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهره وری و نظام مدیریت دانش در سازمان نیز از موارد توجه به این مساله است.
وی تاکید کرد: به هر ترتیب با درک صحیح و کامل الزامات نظام مدیریت کیفیت و بکارگیری هوشمندانه آنها می توان از یکسو بر اساس فلسفه پیشگیری قبل از ارائه خدمت، هزینه های ناشی از اصلاح، بازسازی و دوباره کاری ها را به حداقل رساند که این وجه از سیستم هاي مدیریتي زمینه ساز ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری هستند.
عضو کمیته بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: امیدواریم با تداوم حمایت و مشارکت مدیران و کارکنان در سطح سازمان در رعایت اصول مدیریت کیفیت و اجرای الزامات استاندارد ISO 9001: 2015 این اقدامات منجر به ارتقای مستمر فرآیندهای کاری با رویکرد بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان در سراسر کشور شود.