نظارت بر مصرف دارو با اجرای طرح نسخه الکترونیک محقق می‌شود
نظارت بر مصرف دارو با اجرای طرح نسخه الکترونیک محقق می‌شود
شبکه اقتصادوتجارت : فرماندار شهرستان اسدآباد استان همدان با اشاره به اینکه ۴۸ هزار نفر در شهرستان اسدآباد استان همدان زیر پوشش بیمه سلامت هستند، بیان کرد: با اجرای طرح نسخه الکترونیک کنترل و نظارت بیشتری روی مصرف دارو وجود خواهد داشت.

 درویشی در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: تعداد بیمه شده شهرستان در بیمه سلامت نسبت به گذشته کاهش داشته و علت آن این است که راستی‌آزمایی صورت گرفته و افرادی که زیرپوشش دو نوع بیمه بودند و خدمات دریافت می‌کردند اکنون باید یک نوع بیمه داشته باشند که این خود یکی از موفقیت‌هایی است که بیمه سلامت داشته است.

فرماندار شهرستان اسدآباد استان همدان ادامه داد: تجهیزات و امکانات بیمه سلامت در اجرای خدمات الکترونیکی آماده است و قرار است این مجموعه در اسدآباد با نظام پزشکی شهرستان جلساتی داشته باشند تا توصیه‌های لازم به پزشکان صورت گیرد و از این پس آنها از طریق نسخ الکترونیکی خدمات بهداشتی و درمانی را به بیماران ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه طرح نسخ الکترونیک باعث ارائه خدمات مطلوب و مصرف بهینه اقلام دارویی می‌شود، افزود: صرفه‌جویی در کاغذ بخشی از مزیت‌های طرح نسخ الکترونیکی است اما مهم‌تر از آنها با توجه به سرانه مصرف زیاد دارویی در کشور و فایل‌هایی که برای هر فرد تشکیل می‌شود، مطمئنا کنترل و نظارت بیشتری روی مصرف دارو اتفاق خواهد افتاد که می‌تواند در کاهش مصرف دارو و صرفه‌جویی در مواد اولیه تولید کشور و یا کاهش واردات آن صورت گیرد.
فرماندار شهرستان اسدآباد استان همدان تاکید کرد: گاهی سو‌ء استفاده‌هایی از دفترچه‌های بیمه سلامت می‌شود که اجرای طرح نسخه الکترونیک می‌تواند آنها را کاهش دهد