اقتصادوتجارت : شهردار منطقه2 گفت: به منظور تلاش های ایثارگرانه مدافعان سلامت و گرامیداشت یاد شهدای سلامت، تندیس سروقامتان سلامت تهیه و نصب می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ مهدی صالحی، شهردارمنطقه درنشست شورای سلامت منطقه با حضور حمیدصاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران, ,جمعی از معاونین و مدیران و شهرداران نواحی برگزار شد،توجه به سلامت شهروندی را یکی از سیاست های کلی مدیریت شهری برشمرد و گفت: منطقه ۲ به لحاظ وسعت و ویژگی های جمعیتی، از فرهنگ و سبک زندگی متفاوتی برخوردار است و برهمین اساس فرایندهای متفاوتی را در ارائه خدمات شهری می طلبد.
وی با اشاره به ظرفیت های سلامت محور در محلات منطقه وآمادگی مدیریت شهری برای توسعه خدمات دراین حوزه گفت: موضوع سلامت شهری و شهروندی یکی از سیاست های کلی شهردار تهران است و ما تلاش داریم در فرایند خدمت رسانی به شهروندان توجه ویژه ای به موضوع سلامت داشته باشیم.
وی درادامه به همکاری مدیریت شهری دراجرای برنامه های پیشگیرانه شیوع کرونا و همچنین انجام واکسیناسیون گفت: مدافعان سلامت دردوران شیوع کرونا ایثارگرانه تلاش کردند و مدیریت شهری به منظورارج نهادن به مقام والای شهدای مدافع سلامت ، تهیه و نصب تندیس سروقامتان سلامت و کاشت نهال سرو سلامت را دردستور کار قرار داده است.
شهردار منطقه۲ با اشاره به فعالیت کانون های مردمی سلامت محور در سطح محلات گفت: همزمان با برنامه های استقبال از بهار، برنامه هایی همچون بازدید از سالمندان تنها ،خانواده های دارای عضو معلول ، اختصاص غرفه به افراد دارای معلولیت کارآفرین و… با همکاری کانون های مردمی انجام می شود.
حمید صاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران، در ادامه این جلسه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توسعه برنامه های سلامت محور از طریف کانون های مردمی گفت : خانه های سلامت به لحاظ ارتباط مستقیم با شهروندان از ظرفیت های ارزشمندی است که در محلات فرصت بهره مندی از پتانسیل های مردمی را برای تقویت برنامه های سلامت محور فراهم کرده است.
وی افزود:در کنار وظایف ذاتی و خدماتی، به نوعی باید به روح شهر و شهروندان نیز توجه کنیم و می توانیم برای کمک به خانواده های درگیر خشونت ، سالمندان داری مشکل و نوجوانان برنامه ریزی کنیم و شرایط بهتری برای این عزیزان فراهم کنیم .
مدیر کل سلامت شهرداری تهران در ادامه گفت: ترویج سبک زندگی سالم، افزایش توانمندی شهروندان با آموزش مهارت های زندگی و مهارت های ارتباطی ازدیگر برنامه های این حوزه است و باید فعالیت های ما به نحوی باشد که شهروندان مطلع و توانمند شده تا با آگاهی بخواهند و بتوانند از خود مراقبت کنند .