نصب تابلو معرفی مسیر اضطراری منطقه ۱۳
نصب تابلو معرفی مسیر اضطراری منطقه ۱۳
شبکه اقتصادوتجارت : تابلو معرفی مسیر ویژه شرایط بحرانی در منطقه ۱۳ به منظور اعلام بزرگراه شهید یاسینی به عنوان مسیر اضطراری در مواقع بحرانی توسط شهرداری منطقه تهیه و نصب شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه با بیان اینکه در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله در مناطق شهري و ایجاد خسارت به شبکه معابر و یا تجمیع آوار، ظرفیت شبکه راهها کاهش می یابد، گفت : با توجه به اجرای عمليات امدادي و تردد خودروهاي امدادي درون و برون شهری به سمت محل حادثه و رفت و آمد شهروندان ، نیاز به مشخص شدن نقشه راههای اضطراری و جدا نمودن مسیر خودروهای امدادی از خودروهای شخصی است.
وی به تهیه نقشه های راههای اضطراری توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران اشاره و یاد آور شد: بر اساس این نقشه ، یکی از مسیرهای اصلی تردد خودروهای امدادی در شرق تهران اتوبان یاسینی در منطقه ۱۳ است که تابلوی راهنمای مسیر اضطراری آن در ابتدای ورودی اتوبان، مسیر جنوب به شمال با همکاری ستاد بحران منطقه و معاونت حمل و نقل ترافیک نصب شد.
شهردار منطقه ۱۳ همچنین به آغازه دوره های آموزش مجازی شهروندان منطقه اشاره کرد و اظهار داشت : در راستای ارتقاء سطح آگاهی شهروندان در برابر حوادث بحران وبا توجه به محدودیت های ایجاد شده به دلیل شیوع بیماری کرونا ، واحد آموزش ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۳ ، دوره های آموزشی ویژه شهروندان از طریق مجازی برگزار می کند.
یه گفته وی شهروندان با مراجعه به سایت https://tdms.tehran.ir میتوانند عضو دواطلب دوام محله خویش شده و از دوره های مجازی آموزش مدیریت بحران بصورت رایگان استفاده کنند.