نصب اولین مخزن آب اضطراری شهرداری منطقه ۱۳ تهران برای زمان زلزله
نصب اولین مخزن آب اضطراری شهرداری منطقه ۱۳ تهران برای زمان زلزله
شبکه اقتصادوتجارت : اولین مخزن آب اضطراری شهرداری منطقه 13 تهران به صورت دفنی برای زمان زلزله در بزرگراه شهید دوران نصب ودر مواقع اضطراری به بهره برداری می رسد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه به خطرپذیری بالا شهر تهران در خصوص رخداد زلزله و وجود بافت فرسوده در تهران اشاره کرد و افزود : با توجه به انعقاد تفاهم نامه ای بین شهرداری منطقه ۱۳ و سازمان آب ، برای احداث مخزن آب اضطراری ، عملیات نصب و تعبیه این مخزن ۱۰۰ هزار لیتری در بزرگراه شهید دوران به اتمام رسید.
وی با بیان اینکه این مخزن به زودی افتتاح و به بهره برداری می رسد اظهار داشت :عملکرد این مخزن به گونه ای است به محض اینکه زلزله بیاید، ورودی و خروجی مخزن بسته می شود و از ۳ تا ۵ روز ، آب تازه ای برای شرب خواهیم داشت.
شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد : این مخزن مجهز به شیر برق است و می توان آب را در شرایط اضطراری به صورت گالنی بین شهروندان توزیع کرد.
وی خاطر نشان کرد : این مخزن آب اضطراری ، اولین مخزن در منطقه ۱۳ است که مختص ناحیه چهار در بزرگراه شهید دوران جنب CNG تعبیه شد که برای تامین نیاز فوری آب در بخش شرب ، با هماهنگی سازمان آب ، نواحی دیگر نیز به این مخازن تجهیز می شود.
شهردار منطقه ۱۳ تاکید کرد :طرح آبرسانی اضطراری برای حفظ صیانت شهروندان ومحافظت شهر از طریق نیازهای فوری آب در بخش شرب و خاموش کردن آتش با رویکرد محله محور ضروری است.