نصب آسانسورهای ايستگاه متروی نواب تا پايان سال جاری
نصب آسانسورهای ايستگاه متروی نواب تا پايان سال جاری
شبکه اقتصادوتجارت : مهرماه سال جاری، ورودی مستقل ايستگاه تقاطعی شهيد نواب صفوی در خط 7 مورد بهره‌برداری آزمايشی قرار گرفت؛ اين ايستگاه سال 1397 در خط 2 آغاز به كار كرده بود و حالا با بهره‌برداری آزمايشی ورودی مستقل ايستگاه در خط 7، امكانات و ظرفيت‌های موجود به حداكثر بازدهی ممكن رسيده است.

گزارش روابط عمومی و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با بهره‌برداری آزمايشی از اين ورودی مستقل در خط ۷، دسترسی شهروندان به امكاناتی چون ۱۰ رشته پله‌برقی جديد و سالن بليت فروشی فراهم آمده است اما اين به معنای پايان كار ايستگاه شهيد نواب صفوی نيست.
پس از بهره‌برداری آزمايشی از ورودی ايستگاه مذكور در خط ۷، مراحل تكميل ديگر تجهيزات و ابنيه ايستگاه همچون نصب آسانسورهای مجموعه در حال انجام است و تا پايان سال جاری در اختيار معلولان و افراد كم‌توان حركتی قرار خواهد گرفت.
تا پيش از اين، محل اجرای آسانسورهای ايستگاه برای حفاری چاه آسانسور و ساير اقدامات پيش نياز آماده نبود كه پس از آزاد شدن فضای لازم براي كار، عمليات اجرايی حفاری برای كارگذاری آسانسورها بلافاصله آغاز شده است.
گفتنی است مناسب‌سازی ايستگاه‌ها و فراهم ساختن بسترهای لازم برای خدمت رسانی به شهروندان كم‌توان، همواره در راس اولويت‌های برنامه‌ريزی و عملياتی شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) قرار داشته و متوليان امر در همه حال خود را متعهد به انجام آن در تمام ايستگاه‌ها می‌دانند. كما اينكه به طور مثال بزودی آسانسورهای ايستگاه مهديه نيز نصب خواهد شد تا وعده بهره‌برداری از ايستگاه‌ها با امكانات كامل، به نوبه خود و به مرور زمان رنگ واقعيت به خود بگيرد.