نشست همفکری درخصوص جذب سرمایه گذاران خارجی در پیام برگزار شد
نشست همفکری درخصوص جذب سرمایه گذاران خارجی در پیام برگزار شد
اقتصادوتجارت : مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با هدف جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران خارجی و تسهیل روند استقرارشان، ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در منطقه ویژه در دستور کار است.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، اکبر قنبرپور در نشستی با مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و مدیران کل اقتصاد و دارایی البرز با تاکید بر اینکه نگاه ویژه در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است تصریح کرد: به همین منظور یکی از مهم ترین برنامه ها ایجاد پنجره واحد برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی است تا روند سرمایه گذاری و کسب مجوزهای کسب و کار در پیام برای این شرکت ها تسهیل شود.

🔺وی با بیان اینکه تا سقف ۱۰ درصد نیروهای شاغل در منطقه ویژه اقتصادی را می توان از نیروهای خارجی جذب کرد عنوان کرد: هم اکنون بیش از ۲۶۰ سرمایه گذار داخلی به پیام آمده و سهم سرمایه گذاران خارجی ۱ درصد است؛ بنا داریم تا سهم سرمایه گذاران خارجی را در برنامه های پیش بینی شده برای استقرار در این منطقه را به ۵ درصد برسانیم.

🔺همچنین در این نشست مشکلات مالیاتی ، گمرکی و بیمه ای سرمایه گذاران مستقر در منطقه ویژه بررسی و تمهیدات لازم برای رفع این مشکلات و حمایت بیشتر از سرمایه گذاری صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی پیام اتخاذ شد.