نشست مقامات عالي رتبه وزارت انرژي لبنان با مديرعامل شركت پالايش نفت تهران
نشست مقامات عالي رتبه وزارت انرژي لبنان با مديرعامل شركت پالايش نفت تهران
اقتصادوتجارت : مديران ارشد وزارت انرژي و آب لبنان با مديرعامل شركت پالايش نفت تهران ديدار و گفت وگو كردند.

به منظور آشنايي با توانمندي ها و ظرفيت صنعت پالايش ايران و با هدف تامين منابع نفتي مورد نياز جهت راه اندازي نيروگاه هاي برق لبنان، اورور الفغالي به عنوان مديركل نفت و جانشين مديركل سرمايه گذاري كشور لبنان و ظاهر سليمان معاون مدير تاسيسات نفتي اين كشور با حضور در شركت پالايش نفت تهران پيرامون همكاري هاي مشترك با آرمان فر مديرعامل و تني چند از مديران و رؤساي شركت ديدار و گفت وگو كردند.
در ادامه این نشست آرمان فر با تاكيد بر همكاري مشترك جهت تامين رفاه و منافع دو كشور، توضيحاتی پيرامون کيفيت محصولات و چگونگی پالایش نفت در این شرکت و سهم آن در صنعت پالایش نفت کشور ارائه داد.
وي بامثبت توصيف کردن این دیدار گفت با توجه به نيازهاي کشور لبنان دانش فنی و پيشنهاداتی در اختيار این هيئت فنی، اقتصادي قرار گرفت.
آرمان فر در پایان این نشست، آمادگی شرکت پالایش نفت تهران را به عنوان بخشی از صنعت نفت کشور پيرامون همكاري هاي فنی، مهندسی و تجاري دو جانبه ميان ایران و لبنان اعلام کرد.
گفتني است در سال هاي اخير کشورهایی نظير عراق، سوريه، افغانستان، آفريقاي جنوبي، اندونزي، ونزوئلا، اسپانيا، اتريش، لهستان، فرانسه و ديگر غول‌های نفتي و صنعتي آسيا، اروپا، آفريقا و آمريكاي جنوبي خواهان همكاري تجاري با شركت پالايش نفت تهران بوده اند.