نشست صمیمانه عضو شورای اسلامی شهر تهران با پرسنل منطقه ۱۸
نشست صمیمانه عضو شورای اسلامی شهر تهران با پرسنل منطقه ۱۸
اقتصادوتجارت : دیدار عضو و رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران با پرسنل شهرداری منطقه 18

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸- ناصر امانی عضو و رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران با حضور در شهرداری منطقه ۱۸ با همکاران این منطقه دیدار و پای صحبت های آنها نشست.
او پس از دیدار به همراهی محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۱۸ از ادارات مختلف منطقه بازدید بعمل آورد.