نشست تعاملی مسئولین حوزه منابع انسانی ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد مبارکه
نشست تعاملی مسئولین حوزه منابع انسانی ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد مبارکه
شبکه اقتصادوتجارت :به منظور تبادل نظر در مسائل نیروی انسانی و استفاده از تجارب سازمانی در حل مسائل مشترک، نشست تعاملی مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت و معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه برگزار گردید.

 گزارش روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان؛ در این نشست پیرامون تجارب و اقدامات دو شرکت به ویژه در مقابله با بیماری کرونا، مسائل مرتبط با صندوق بازنشستگی فولاد، راهکارهای امکان پذیر در جبران خدمات کارکنان با توجه به وضعیت اقتصادی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد با همکاری دو شرکت موارد مشترک پیگیری شود .

در این دیدار مدیران امور اداری دو شرکت و مدیر سازماندهی و روش ها نیز  حضور داشتند