نسخه نویسی الکترونیک منجر به جلوگیری از گسترش کرونا می‌شود
نسخه نویسی الکترونیک منجر به جلوگیری از گسترش کرونا می‌شود
شبکه اقتصادوتجارت : فرماندار شهرستان ایذه گفت: اولویت ما حفظ سلامت مردم است و اجرای نسخه نویسی الکترونیک سبب جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری کووید 19 می‌شود.

حسین لامی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا در شهرستان ایذه افزود: بیمه سلامت گام بلندی در ارائه خدمات نوین بیمه‌ای و الکترونیک در سطح استان خوزستان و به ویژه شهرستان ایذه برداشته است.
لامی زاده گفت: امیدواریم با ارائه خدمات مطلوب و شایسته به بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در شهرستان ایذه بتوانیم در راستای ارتقای خدمات بیمه‌ای گام برداریم.