نزدیک شدن مدیریت شهری به فصل جمع آوری معتادان متجاهر
نزدیک شدن مدیریت شهری به فصل جمع آوری معتادان متجاهر
اقتصادوتجارت : زاکانی گفت: بعد از جمع آوری باید درمان، سم زدایی، اشتغال و حرفه اموزی، هویت یابی و آشنایی با خانواده معتادان متجاهر انجام شود.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در جلسه بررسی آسیب ها و معضلات اجتماعی با محوریت جمع آوری معتادان متجاهر که امروز شنبه ۲۰ آذرماه برگزار شد گفت: جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر امری بزرگ است تا چهره شهرتطهیر شود و دستگاه هایی مانند ناجا، بهزیستی، استانداری و … در کنار شهرداری ورود پیدا کرده اند.

شهردار تهران ادامه داد: حل معضلات اجتماعی صورت های مختلفی دارد که یکی از آن پروژه ها تطهیر چهره شهر از معتادان متجاهر، افراد زباله گرد و تکدی گری است که باید سال ها پای برخی از این معضلات نشست تا حل شود.

زاکانی بیان کرد:برای حل معضل معتادان متجاهر اقدام های بسیاری انجام شده است و دستگاه های دیگر نیز در این زمینه مسئول هستند اما بزرگ بودن کار موجب شده است همواره بخشی از کار روی زمین بماند.

شهردارتهران با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در جمع آوری معتادان قبول مسئولیت آن است گفت: برای حل این مشکل قرارگاهی با مجموعه های مختلف شکل گرفت که جلسات آن هفتگی برگزار می شود تا مسائل کلان و بین بخشی هماهنگ شود.

زاکانی بیان کرد: گام اول جمع آوری معتادان متجاهر و تعیین تکلیف خانه های پلاک قرمز و پاتوق هایی مانند دره فرحزاد و مناطقی مانند ۲،۱۶،۱۵،۱۲و … است.

شهردار تهران با تاکید مجدد بر این نکته که در جمع آوری معتادان متجاهر به فصل اجرا نزدیک شده‌ایم، افزود: بعد از جمع آوری معتادان متجاهرباید درمان، سم زدایی، اشتغال و حرفه اموزی، هویت یابی و آشنایی با خانواده و … انجام شود و دست یک معتاد متجاهر بعد از ترک باید به یک دوست و رفیق برسد که نگذارد مجدد به اعتیاد برگردد.

زاکانی تاکید کرد: در کنار این موارد خانواده معتاد متجاهر نیز باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا اگر یک فرد به مسیر خطا رفته است خانواده او نباید آسیب ببیند و مشکلی برای خانواده پیش بیاید و در ادامه نیز باید به ۳۰ هزار زندانی در تهران اشاره کنم که خانواده‌های آن ها نیز باید حمایت شوند.

زاکانی با اشاره به اینکه مجموعه نیروی انتظامی و … باید کمک کنند تا مناطق آلوده تطهیر شوند و این مرحله آغاز کار ماست گفت: بعد از معتادان متجاهر وارد مقوله کودکان کار می شویم که مناطق بیشتری از پایتخت را درگیر می کند زیرا تکدی گری و زباله گردی عملیات گسترده تری است که زیر ساخت های خدمات شهری باید به گونه ای باشد تا شرایط برای این دست از اقدام ها فراهم نباشد.

او ادامه داد: معتادان متجاهر پس از جمع آوری باید تکریم شوند و وارد مرحله ای شویم که چند سال پای آنها بنشینیم و با آنها کار کنیم و برای تهران نقشه ای در حال ترسیم است.

به گزارش خبرنگار شهر، جلسه امروز با موضوع بررسی آسیب ها و معضلات اجتماعی با حضور محمد امین توکلی زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و شهرداران و نمایندگان مناطق ۲- ۴ -۵ – ۱۲- ۱۵- ۱۶- ۱۹ برگزار شد.