نرخ حق الوکاله موسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
نرخ حق الوکاله موسسه اعتباری ملل در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
اقتصادوتجارت : هیات مدیره موسسه اعتباری ملل نرخ حق الوکاله سال 1402 را برای سپرده های کوتاه مدت وبلند مدت به میزان 3 درصد مصوب و تعیین نمود.