نخستین مرکز توتیای کسب و کار شهرداری تهران افتتاح شد
نخستین مرکز توتیای کسب و کار شهرداری تهران افتتاح شد
شبکه اقتصادوتجارت : نخستین مرکز توتیای کسب و کار شهرداری تهران، نهم مهرماه، در منطقه ۹ به وسعت 500 متر مربع و با حضور اعضای شورای شهر تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردارتهران ، رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیران شهرداری تهران افتتاح شد.

گزارش روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، «سید مصطفی موسوی لاری» شهردار منطقه ۹ پایتخت در مراسم افتتاح این مرکز گفت: در تلاشیم تا با ایجاد اشتغال و کارآفرینی در این منطقه به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنیم و به تبع آن به شهری پایدار و پویا برسیم.
موسوی لاری افزود: پایدار ساختن و تداوم کسب ‌‌و کار از مسایل بسیار مهم می باشد که در این مراکزی که به همت سازمان خدمات اجتماعی و شهرداری های مناطق رقم میخورد ممکن خواهد شد.
مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران نیز در این مراسم با تشریح اینکه این طرح در ادامه و پیوسته به طرح ابتکار و در حوزه تسهیلگری می باشد افزود: یکی از مهم ترین هدف های توسعه اقتصادی در هر منطقه و شهری، ایجاد اشتغال و مهم ترین سازوکار و ابزار آن، کارآفرینی است که باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره وری افراد و منابع و همچنین پایداری آن شغل است.
سید مالک حسینی با تاکید بر نقاط شاخص این طرح خاطر نشان کرد: محوریت در این طرح توتیا، محله محوری و همچنین تسهیلگری در توسعه کسب و کار است.
وی در پایان با بیان این مطلب که این مرکز به نوعی تلاش برای رفتن به سمت اقدامات پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی و آینده است اظهار داشت: نتایج توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش اشتغال، تولید دانش فنی‌ و تولید و توزیع متوازن درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می تواند افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی جامعه را دربرداشته باشد و در نهایت دوری و پیشگیری از خطرات و آسیب هایی که در آینده گریبان گیر جامعه می شود.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز در این مراسم گفت: مقوله کارآفرینی شهری مدت زیادی است که مطرح و موضوع قابل توجهی است که کشور های دیگر از همین روش توانسته اند اقتصاد خود را ارتقا بخشند و اقتصاد تعامل پذیر داشته باشند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام اینکه شهرداری تلاش خوبی را داشته است افزود: بایستی یک بسته کامل و جامع از تسهیل گری داشته باشیم که توانمندسازی بخش خصوصی قسمتی از آن است تا به کارآفرینی شهری بهینه دست پیدا کنیم.
وی به خدماتی که شهرداری تهران می تواند به شهروندان ارایه کند پرداخت و اظهار داشت: شبکه سازی اجتماعی ارتباطی و تسهیل تعاملات محیطی که به شکل مناسبی در این مرکز توتیای کسب و کار دیده شده در کنار باز تعریف مشاغل شهری که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند و تعریف مشاغل نوینی که با زمینه های موجود شهر همخوانی داشته باشند، از دیگر اقدامات در این حوزه هستند.
فیروزی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات عملیاتی هم که مورد توجه باید قرار گیرد، ایجاد مناطق پاک از مجوز، برای ایجاد کسب و کار متناسب منطقه، استاندارد سازی مشاغل نوظهور، برند سازی است. او همچنین هدفمند کردن سرمایه گذاری را مهم دانست و گفت: استفاده از پس انداز راکد خانگی مردم در گرو ایجاد اعتماد در مردم و موضوع تامین سرمایه از مواردی است که باید در این خصوص این مراکز برنامه هایی را هم داشته باشند و بتوان از این فرصت و ظرفیت برای رشد استفاده کرد.
محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این مراسم با اشاره به این که امروزه مخاطرات گوناگونی زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسان ها در تمامی جوامع را در بر گرفته است گفت: هیچ فرد یا سازمان و حتی دولت نمی تواند از زیر بار مسئولیت ناشی از مخاطرات فعلی و آینده شانه خالی کند و همه باید در جایگاه خود پای کار باشند .
حق شناس با اشاره به اینکه شورای شهر نیز در این راه همگام با شهرداری تهران است افزود : تلاش خواهیم کرد تا این طرح را از بستر منطقه به فرا منطقه ای ارتقا دهیم تا شاهد رشد و توسعه کارآفرینی در شهر باشیم.