نخستین دوره آشنایی با صنعت تکثیر و پرورش میگو
نخستین دوره آشنایی با صنعت تکثیر و پرورش میگو
شبکه اقتصادوتجارت : مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری نخستین دوره آشنایی با صنعت تکثیر و پرورش میگو برای کارکنان با هدف ارتقای دانش سرمایه های انسانی این سازمان و به منظور همکاری بهتر با سرمایه گذاران حوزه صنایع شیلاتی جزیره خبر داد.

گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا صادقی با اعلام این خبر، عنوان داشت: با توجه به ظرفیت بالای پرورش میگو در جزیره قشم و سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه، نیاز است تا دانش فنی مدیران و کارشناسان در این زمینه به منظور همکاری بهتر با سرمایه گذران ارتقا یابد.
وی افزود: آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان در ارتباط با این صنعت از شیوه درخواست مجوز تا واگذاری زمین و چگونگی گردش انجام کار، می تواند تسریع بخش روند انجام امور و درخواست های سرمایه گذاران در این حوزه باشد.
به گفته صادقی، گردش کار در حوزه پرورش میگو از درخواست مجوز تا راه اندازی مزرعه، پروسه نسبتا طولانی دارد که به واحدهای مختلفی در سازمان منطقه آزاد قشم مربوط می شود.
مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع و تسریع در فرآیندهای سرمایه گذاری در این منطقه براساس سیاست های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: حضور نماینده ای از تمامی واحدها در این دوره و آشنا شدن با کلیات صنعت تکثیر و پرورش میگو، باعث می شود تا پروسه مشاوره و سرمایه گذاری حوزه شیلاتی در جزیره با آگاهی و سرعت بیشتری محقق شود.