نتایج انتخابات آمریکا در سیاست‌های ایران تاثیری ندارد؟/ جمهوری خواه ودموکرات تفاوتی ندارند
نتایج انتخابات آمریکا در سیاست‌های ایران تاثیری ندارد؟/ جمهوری خواه ودموکرات تفاوتی ندارند
شبکه اقتصادوتجارت : آمریکایی‌ها سیاست‌های از پیش تعیین شده را در قبال ایران پیش گرفته و مادامی که سیاست‌های ظالمانه وخودخواهانه آنها ادامه داشته باشد نتایج انتخابات آنها تاثیری در سیاست‌های ایران نخواهد داشت.

تجربیات تاریخی در طول ۴۰ سال گذشته ثابت کرده که بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا تفاوتی وجود ندارد. سیاست‌های راهبردی آمریکایی‌ها تعیین شده بوده و این که چه کسی در انتخابات پیروز شود تغییری در سیاست‌های آنان ایجاد نمی‌کند.

شاید جمهوری خواهان و دموکرات‌ها تفاوتی در تاکتیک‌های خود داشته باشند اما راهبرد همه آنها مشترک است. نباید به گونه‌ای القا شود که پیروزی دموکرات‌ها یا جمهوری خواهان می‌تواند تاثیر متفاوتی بر سیاست آنها نسبت به ایران داشته باشد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: آن چه که برای ما ضروری است توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور و برنامه ریزی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها می‌باشد. آمریکایی‌ها سیاست‌های ظالمانه و خودخواهانه‌ای را نسبت به سایر کشورها پیش گرفتند و مادامی که زیاده طلبی داشته و خواهان سلطه گری باشند سیاست ما در قبال آنها تغییری نمی‌کند.
وی در ادامه تاکید کرد: امروز ما شاهد هستیم که هژمونی آمریکایی‌ها در منطقه شکست خورده است و وجهه جهانی خود را در سطح بین المللی از دست دادند. قدرت آمریکا رو به افول است.
جوکار در پایان افزود: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تعاملات آن با سایر کشورها همواره بر مبنای تامین منافع مردم و همچنین تامین منافع کشورهای مقابل است. اما سیاست آمریکایی‌ها بر مبنای ظلم مداری می‌باشد و مادامی که سیاست‌های ظالمانه خود را ادامه دهند ما تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نمی‌کنیم