میثم رحمانی پناه به عنوان مدیرحقوقی،بازرسی و امور قراردادها پترول منصوب شد
میثم رحمانی پناه به عنوان مدیرحقوقی،بازرسی و امور قراردادها پترول منصوب شد
اقتصادوتجارت : با صدور حکمی میثم رحمانی پناه به عنوان مدیرحقوقی،بازرسی و امور قراردادها پترول از سوی رشید قانعی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس منصوب شد.

میثم رحمانی پناه با حکم رشید قانعی به عنوان مدیرحقوقی،بازرسی و امور قراردادها پترول منصوب شد، متن حکم بدین شرح است :

با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی­های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرحقوقی،بازرسی و امور قراردادها گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج ­فارس منصوب می­شوید.

نظر به اهمیت و نقش موثر آن مدیریت در حفظ و صیانت از حقوق و منابع انسانی و سرمایه ای مجموعه، موارد زیر در حیطه مسئولیت های جنابعالی مورد نظر است؛

– سازمان دهی منابع انسانی مرتبط، پیگیری و تعیین تکلیف مسائل حقوقی و قراردادی و نظارت بر عملکرد.

– نگهداری و بروز رسانی کلیه مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط و نظارت بر حسن اجرای آن.

– ارائه مشاوره حقوقی مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و عنداللزوم تهیه و تدوین پیش نویس و اظهارات نظر نسبت به متن قراردادها، موافقت نامه ها و تفاهم نامه های گروه و شرکت های تابعه.

– تصمیم سازی در خصوص مسائل حقوقی و قراردادی و تعیین نحوه دفاع از حقوق گروه و شرکت های تابعه و تعقیب دعاوی له و علیه در مراجع قضایی، اداری و نظارتی به نمایندگی یا اعطای وکالت.

– مشارکت در مذاکرات و قراردادها و اظهار نظر راجع به آن ها با همکاری سایر مدیریت ها و شرکت های تابعه.

– رسیدگی به درخواست ها، شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی با گروه و شرکت های تابعه.

– نظارت بر جذب و به کارگیری نیروهای مومن، شایسته و با استعداد و استفاده از مدیران انقلابی توانمند، متخصص و فساد ستیز و صیانت از کرامت انسانی ایشان.

– آموزش نیروهای متخصص و تقویت توانمندی های تخصصی، مدیریتی و اخلاق حرفه ای در آن مدیریت و شرکت های تابعه.

– هدایت و راهبری مدیران امور حقوقی، بازرسی و قراردادهای شرکت های تابعه.

– تعریف و تبیین سازوکارهای نظارتی و اتخاذ تدابیر لازم پیشگیرانه.

– نظارت عالیه و عند اللزوم حضور در کلیه جلسات تصمیم گیری گروه اعم از : هیات مدیره، کمیسیون ها و کمیته های متشکله

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری کلیه مدیران گروه و شرکت های تابعه، در انجام ماموریت های محوله موفق باشید.

رشید قانعی

نایب رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل