موفقیت بانک مهر ایران در پایین نگهداشتن مطالبات معوق
موفقیت بانک مهر ایران در پایین نگهداشتن مطالبات معوق
شبکه اقتصادوتجارت : مطالبات معوق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تا پایان مهر ماه سال جاری همچنان زیر یک درصد است.

روابط عمومی بانک مهر ایران، در حالی که تعداد و مبلغ تسهیلات پرداخت شده از سوی این بانک در طول ۴ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته نسبت مطالبات به مصارف این بانک به زیر یک درصد کاهش پیدا کرده و این نسبت تا پایان مهر ماه سال جاری نیز همچنان حفظ شده است.
با عنایت به اینکه بانک مهر ایران یک بانک تخصصی قرض‌الحسنه است که تسهیلات خرد پرداخت می‌کند و تعداد تسهیلات پرداختی آن بالاست، پایین باقی ماندن نسبت مطالبات به مصارف برای این بانک یک دستاورد مهم محسوب می‌شود.
مطالبات معوق یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز ریسک‌های اعتباری و نقدینگی برای بانک‌هاست و عمدتاً این‌طور تصور می‌شود که با افزایش تعداد تسهیلات، این مطالبات نیز با افزایش روبرو شود. در حالی که بانک مهر ایران با عملکرد خود، خلاف این مسئله را ثابت کرده است.
همچنین یکی از دلایل پایین بودن معوقات بانک مهر ایران را می‌توان در حوزه فعالیت این بانک جست‌وجو کرد. از آنجایی که تمام تسهیلات اعطا شده از سوی بانک مهر ایران بر پایه عقد قرض‌الحسنه است، تسهیلات‌گیرندگان این بانک تعهد بیشتری برای پرداخت اقساط وام خود دارند.
پایین بودن نسبت مطالبات به مصارف بانک مهر ایران باعث شده این بانک قدرت تسهیلات‌دهی خود را حفظ کرده و در چهار سال گذشته تعداد و میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی این بانک رشد بالایی داشته باشد. متوسط رشد تعداد تسهیلات بانک در سه سال گذشته بیش از ۶۷ درصد در هر سال و متوسط رشد مبلغ تسهیلات بانک در سه سال گذشته بیش از ۷۴ درصد در هر سال بوده که این روند در سال جاری نیز ادامه داشته است.