موفقیت آزمایشگاه مرکزی در ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صلاحیت
موفقیت آزمایشگاه مرکزی در ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صلاحیت
اقتصادوتجارت : ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صلاحیت مدیریت آزمایشگاه مرکزی شرکت در ۲۳ دی ماه توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با موفقیت انجام شد.

علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت در مراسم افتتاحیه این ارزیابی به نقش و جایگاه کارکنان شرکت اشاره نمود و گفت: ذوب آهن اصفهان با شرایط و مشکلات سخت کنونی همواره توانسته است منشاء ارائه خدمات ارزشمندی به جامعه صنعت فولاد کشور باشد.
، مدیر آزمایشگاه مرکزی نیز گفت: این ارزیابی توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید که در فاز آنلاین با ارسال مدارک مورد نیاز، بخشی از آزمون های تحت دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.این ارزیابی ، اولین ارزیابی از آزمایشگاه مرکزی بر مبنای ویرایش ۲۰۱۷-ISO/IEC ۱۷۰۲۵ بود که با موفقیت و ذکر چند مورد توصیه در راستای بهبود و اقدامات اصلاحی لازم برای برطرف نمودن عدم انطباق های جزیی انجام گردید.
محمود پوری شعبان همچنین بر سطح و اهمیت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی در فروش محصولات کارخانه و اخذ گواهینامه های مجوز صادرات به اروپا ( همانند گواهینامه هایCE,CARES) تأکید کرد.
فرخ نجف زادگان، سرارزیاب مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز از مجموعه آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان به عنوان آزمایشگاه های شناخته شده و مطرح در صنعت فولاد کشور یاد نمود و مجموعه اقدامات انجام شده در راستای ارتقاء سیستم کیفیت آزمایشگاه ها را ارزنده و قابل تقدیر توصیف کرد.
مهدی مهری، مسئول کیفیت آزمایشگاه مرکزی نیز در تکمیل این خبر گفت:با توجه به تغییر ویرایش استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از ویرایش ۲۰۰۵ به ۲۰۱۷، بنا بر ابلاغیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مدیریت آزمایشگاه مرکزی با تعریف پروژه مشترک با آزمایشگاه کالیبراسیون مدیریت اتوماسیون و ارتباطات، ارتقاء سیستم کیفیت در دستور کار قرار گرفت و پس از انتخاب مشاور، مجموعه اقدامات لازم با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز ، تدوین مدارک شامل نظامنامه وروش های اجرایی به صورت مشترک با کمیته راهبری آزمایشگاه کالیبراسیون از ابتدای سال جاری آغاز و پس از ۱۰ ماه از آغاز پروژه ، تغییر ویرایش در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها با تدوین مدارک و سوابق، برگزاری ممیزی داخلی و جلسه بازنگری مدیریت انجام شد و با انجام ارزیابی مراقبتی صورت گرفته توسط تیم ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، نقاط قوت و قابل بهبود مورد شناسایی قرار گرفت. وی به تفاوتهای مهم در دو ویرایش ۲۰۰۵ و۲۰۱۷ استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ اشاره نمود و افزود: در ویرایش جدید، ساختار الزامات استاندارد در مقایسه با ویرایش قبلی به طور کلی بازنگری شده و رویکرد مبتنی بر شناسایی ریسک و فرصت را در فعالیت های آزمایشگاه مورد تاکید قرار داده است .