موسسه ملل در مدت شش ماه ۱۹۴میلیارد تومان سود ساخت
موسسه ملل در مدت شش ماه ۱۹۴میلیارد تومان سود ساخت
شبکه اقتصادوتجارت : عملکرد مطلوب موسسه ملل در دو فصل نخست سال جاری سود خالص این موسسه را با رشد ۳۵۱ درصدی به ۱۹۴ میلیارد تومان رساند و برای هر سهم ۱۹۴ ریال سود شناسایی کرد.

 ملل صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده)را منتشرکرد.

براساس این گزارش ، “وملل” دراین دوره زمانی و در مجموع ۹۷۱ میلیارد تومان در آمد کسب کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است این موسسه در نیمه نخست سال گذشته ۸۵۱ میلیارد تومان درآمد داشته است .
رشد ۱۷ درصدی درآمدهای مشاع
موسسه ملل در نیمه نخست سال جاری دو هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان در مجموع درآمد های مشاع داشته است این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک هزارو ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است که ۱۷ درصد در سال جاری افزایش داشته است در این بخش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها با کاهش ۹۴ درصدی به ۱۳ میلیارد تومان رسید اما سود وجه التزام تسهیلات اعطایی  با رشد ۳۱ درصدی به رقم دو هزار ۱۱۱ میلیارد تومان افزایش یافت .
جهش ۳۷۸ درصدی درآمدهای غیر مشاع
درآمدهای غیر مشاع این بانک در نیمه نخست سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان بود که با افزایش ۳۷۸ درصدی به رقم ۱۴۵ میلیارد تومان رسید، دراین بخش سر فصل سایر درآمدها با رشد چشمگیر یک هراز و ۴۶۸ درصدی به رقم ۱۰۵ میلیارد تومان رسید و درآمد کامزد هم با رشد ۶۷ درصدی به ۳۳ میلیارد تومان افزایش یافت .
رشد ۵۳ درصدی منابع ارزان قیمت
موسسه ملل در شش ماه نخست سال جاری نزدیک به ۹۵۳ میلیارد تومان منابع ارزان قیمت جذب کرد که نسبت به پایان سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته است این منابع شامل سپرده های دیداری و مشابه ، سپرده های پس اندازه و مشابه و سایر سپره ها است و همچنین نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان سپرده های بلند مدت جذب کرد که دو درصد نسبت به پایان سال ۹۸ افزایش داشته است.
افرایش سرمایه ۶۵ درصدی
این شرکت فرابورسی در این دوره شش ماه از محل  از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته، افزایش سرمایه داد و سرمایه ثبت شده خود را از ۶۰۶ میلیاد تومان به یک هزار میلیارد تومان رساند و همچنین دارایی های این شرکت با رشد ۱۵ درصدی به رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
افزایش ۴۰ درصدی سود آوری
عملکرد مطلوب موسسه ملل در دو فصل نخست سال جاری سود خالص این بانک را به افزایش ۴۰ درصدی به  ۱۹۴ میلیارد تومان رساند و برای هر سهم۱۹۴ ریال سود شناسایی کرد و سود انباشته این موسسه با رشد ۷۶ درصدی به  ۴۴۴ میلیارد تومان رسید.