موسسه ملل۲۹۱نفررابه خانه بخت فرستاد
موسسه ملل۲۹۱نفررابه خانه بخت فرستاد
شبکه اقتصادوتجارت : در راستای فراهم ساختن زمینه های ازدواج و تاکید دین مبین اسلام موسسه اعتباری ملل با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در مهر ماه 291 نفر را به خانه بخت فرستاد.
 گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، این موسسه به منظور حمایت از زوجهای جوان نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام می کند که در این راستا تعداد ۲۹۱ نفر را به خانه بخت فرستاد.
*گفتنی است موسسه اعتباری ملل به هر یک از زوجین مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت می نماید.
متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انتخاب یکی از شعب موسسه اعتباری ملل از این تسهیلات بهره مند شوند