موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور شد
موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور شد
اقتصادوتجارت : تهران- اینتا- با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی موحدی بکنظر به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، دکتر محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی مهدی موحدی بکنظر را به سمت «سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور» منصوب کرد.

در حکم انتصاب سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی ‏های ارزنده جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت قبلی به عنوان «سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور» منصوب می شوید. انتظار می رود در طول دوره خدمت در این موقعیت نسبت به تحقق موارد زیر اهتمام کامل داشته باشید:

ارایه و اعلام اهداف، سیاست ‏ها و برنامه های سازمان برای رسانه ها؛
آگاهی کامل به استراتژی های سازمان و برنامه های در دست اجرا؛
هماهنگی و همکاری با معاونین و مدیران سازمان در خصوص اعلام و ارایه گزارش آماری، عملکردی و توصیفی اقدامات سازمان؛
تعامل سازنده با رسانه ها در جهت توصیف و تشریح اقدامات سازمان.
گفتنی است موحدی بکنظر دارای مدرک دکترای تخصصی علوم اقتصادی است و هم اکنون ریاست مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور را برعهده دارد.