موانع طرح های مدیریت بحران در قرارگاه ایمنی بر طرف می شود
موانع طرح های مدیریت بحران در قرارگاه ایمنی بر طرف می شود
اقتصادوتجارت : اهداف و شاخص های راهبردی برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در حوزه ایمنی و تاب آوری شهری در پیش جلسه هیات امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با حضور احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیات امنا سازمان ، رئیس ، معاونان و مدیران سازمان در محل مرکز عملیات اضطراری شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این جلسه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سال گذشته و همچنین برنامه های پیش رو ارائه شد.
📍احمد صادقی ضمن بازدید از مرکز عملیات اضطراری شهر تهران در خصوص برگزاری این نشست گفت: در جلسه اخیر هیات امنا امکان بررسی تمام پیشنهادات و برنامه های سازمان محقق نشد و مقرر شد که سازمان با اعضای هیات امنا نشست داشته باشد وطی آن نقطه نظرات تکمیلی ارائه و تصمیم گیری شود تا در جلسه آینده هیات امنا تصویب شود.
📍وی ابراز امیدواری کرد که فعالیت های سازمان بر اساس برنامه های مصوب انجام شود و از تصدی گری دوری شود تا بتوان به خروجی های مثبت رسید.
📍صادقی افزود: تامین ارتباطات پایدار و بانک جامع اطلاعات دو نیاز مبرم برای مدیریت بحران است که باید به آن توجه شود.
📍علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این نشست گفت: در سالی که گذشت اقدامات موثری در جهت تکمیل سامانه هشدار سریع زلزله و همچنین احداث دکل های خودایستای مخابرات ،به هنگام سازی نقشه های پهنه بندی مخاطرات بر روی طرح تفضیلی انجام شد. همچنین سامانه هواشناسی و پیش بینی سیل تکمیل شد که نقش موثری در پیش بینی احتمال وقوع سیل در پایتخت دارد. این طرح امسال برای محدوده درون شهری در قالب پروژه پهنه بندی سیل تکمیل می شود.
📍نصیری درباره فعالیت قرارگاه ایمنی کالبدی که چندی پیش در شهر تهران آغاز به کار کرد، گفت: محورهای فعالیت ها و برنامه های عملیاتی و موانع اجرای آنها شناسایی شده است که بتدریج در این قرارگاه مطرح و موانع برطرف خواهد شد.
📍نصیری با بیان اینکه در زمان وقوع زلزله یک و نیم میلون نفر نیازمند اسکان اضطراری خواهند بود از ظرفیت سنجی اسکان موقت و شناسایی و معرفی زمین برای ایجاد اسکان موقت خبر داد.
📍وضعیت پروژه های مقاوم سازی شریان های حیاتی استان تهران، توسعه آموزش های همگانی،  فعال سازی ۳۳۰ خانه دوام و ایمنی و ایجاد مراکز فرماندهی مدیریت بحران در مناطق از جمله دیگر برنامه های سازمان در ارائه این گزارش بود.