مهم ترین و زیربنایی ترین عامل پیشرفت یک جامعه، حفظ امنیت است
مهم ترین و زیربنایی ترین عامل پیشرفت یک جامعه، حفظ امنیت است
شبکه اقتصادوتجارت : یکی از مهم ترین و زیربنایی ترین عوامل پیشرفت یک جامعه، حفظ امنیت است که امروزه با حضور و فرماندهی خردمندانه نیروی انتظامی در شهر آن را مشاهده می کنیم.

روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی در جلسه ای که به نه ارج نهادن بر زحمات نیروی انتظامی با حضور سردار محمد کریم بیات مشاور شهردار و فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، روسای پلیس راهور، آگاهی و کلانتری در سالن اجتماعات این منطقه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت : به وجود عزیزان نیروی انتظامی افتخار می کنیم و اگر در ارائه خدمت به شهر و شهروندان به توفیق نسبی دست یافته ایم، بخش بزرگی از آن را به واسطه حمایت های بی دریغ آنان می دانیم.
سردار بیات نیز در این جلسه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به حاضران گفت : بلدیه و نظمیه همواره با یکدیگر همکاری نزدیک داشته اند و امیدواریم همچنان با کمک و همدلی بتوانیم در انجام ماموریت های محوله توفیق یابیم.
وی بر ضرورت اجرای احکام قضایی در سطح شهر تاکید کرد و گفت: به حکم قانون، ملزم به اجرای احکام قضایی هستیم اما در عین حال باید تلاش نماییم این ماموریت را با کمترین تنش به انجام رسانیم.