مهمان رايگان موزه نقشه تهران باشید
مهمان رايگان موزه نقشه تهران باشید
اقتصادوتجارت : از ۲۸ اردیبهشت هم‌زمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، با حضور در موزه نقشه تهران به صورت رایگان به تماشای یکی از جذاب‌ترین موزه‌های تهران بپردازید و در این فرصت از قدیمی‌ترین نقشه تهران، دیدن کنید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، موزه نقشه تهران که از سال ۱۳۹۶ تاکنون در حال فعالیت است در گنجینه خود، حدود ۸۰۰ نقشه‌ی با ارزش از شهر تهران و سایر شهرهای ایران را در اختیار دارد که در حال حاضر، علاقه‌مندان می‌توانند از ۳۰ نقشه این گنجینه دیدن کنند.
یکی از جذاب‌ترین نقشه‌های موزه نقشه تهران نقشه معروف به «نقشه‌ی عبدالغفار» است که به دستور ناصرالدین‌شاه در سال ۱۲۸۵ هجری تهیه شده است.
گفتنی است ميرزاعبدالغفار خان اصفهانی ملقب به نجم‌الملک از تحصيل‌کردگان و آموزگاران دارالفنون بود که بر بسياری از علوم قديم و به ويژه رياضيات تسلط کافی داشــت. نجم‌الملک به ســبب تخصص در علم هندســه و جغرافيا و توانايــی ويژه‌اش در نقشه‌کشــی چنديــن مأموريت مهم از دربار يافت. اولين آن سرشــماری جمعيت دارالخالفۀ طهران در ســال ۱۲۸۴ق بود که به کمک هشــت تن از شاگردانش آن را به انجام رسانيد و آن را در قالب رسالەی تشخيص نفوس دارالخالفه به اعتضادالســلطنه تقديم کرد پس از آن او به همراه مدير دارالفنون مأمور ترسيم نقشۀ اراضي جديد شهر تهران شد.
حاصل تلاش عبدالغفار نجم‌الملک و شاگردانش، تهیه نقشۀ معروف دارالخالفۀ ناصری اســت. اين نقشه پس از ۲۳ سال تکميل و تصحيح شده و در نهایت در ســال ۱۳۰۹ هجری قمری تقديم ناصرالدین‌شاه قاجار شد و اکنون در موزه‌ی نقشه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
این موزه به عنوان بخشی از مرکز آمار و رصد شهری، در زیر مجموعه‌ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران فعالیت می‌کند و سازمان فاوای شهرداری تهران در راستای آشنایی با جاذبه‌های دیدنی این موزه از جمله نقشه‌ها و تجهیزات نقشه‌برداری از گذشته، این امکان را فراهم کرده است تا هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۸ می (۲۸ اردیبهشت) روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، شهروندان تهرانی به صورت رایگان از این مکان ارزشمند بازدید کنند.
گفتنی است امکان بازدید رایگان از موزه نقشه تهران طی هفته میراث فرهنگی تا ۳ خرداد طی ساعت ۹ صبح لغایت ۱۸ فراهم است.