مهر تایید حسابرس برای افزایش سرمایه بیمه  “ما”
مهر تایید حسابرس برای افزایش سرمایه بیمه  “ما”
اقتصادوتجارت :گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت بیمه «ما» (سهامی عام) برای افزایش ۶۰ درصدی سرمایه فعلی، به تایید حسابرس و بازرس قانونی این شرکت خوشنام بیمه ای رسید.

به گزارش روابط عمومی، اخبار دریافتی از سامانه ناشران کدال حاکی است، حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه «ما» موافقت خود را با طرح توجیهی هیات مدیره این شرکت برای افزایش سرمایه ۸ هزار میلیارد ریالی به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده است.

بر اساس مستندات دریافتی از سازمان بورس، حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه «ما» در گزارشی با اشاره به میزان افزایش سرمایه درخواستی توسط هیات مدیره این شرکت، آورده است:« با توجه به آثار مالی بندهای ۴ و ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه «ما» مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص تقسیم سود مصوب به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال، انتقال مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای از نظر این موسسه بلامانع است.»

گفتنی است حسب مصوبه ۱۵ فروردین ماه سال جاری هیات عامل بیمه مرکزی و تعیین ۸۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان حداقل سرمایه لازم برای فعالیت موسسات بیمه مستقیم در زمینه بیمه های اتکایی، این افزایش سرمایه به منظور رعایت حد نصاب سرمایه مورد نیاز جهت مجوز قبولی اتکایی شرکت در راستای تامین نیازهای بازار بیمه کشور، بهینه سازی ساختار مالی شرکت و به تبع آن افزایش ظرفیت پذیرش و نگهداری ریسک و حفظ سطح توانگری مالی شرکت، برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی اعلام و ارسال شده بود.

یادآور می شود، افزایش سرمایه ۶۰ درصدی شرکت بیمه «ما» پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی نیازمند موافقت بیمه مرکزی و سازمان بورس و تصویب این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران است.