منطقه یک توانست ۱۷۱ درصد تعهد درآمدی را به دست آورد
منطقه یک توانست ۱۷۱ درصد تعهد درآمدی را به دست آورد
اقتصادوتجارت : تحقق درآمدی منطقه یک در چهار ماهه پایانی سال گذشته با تلاش نیروهای شهرداری این منطقه به بیش از ۱۷۱ درصد تعهد نقد و غیر نقدی اعلامی رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید مهدی صباغ شهردار این منطقه اعلام کرد: با توجه به تورم و رکود بازار مسکن منطقه یک توانست با تلاش نیروهای شهرداری در بررسی تخلفات ساختمانی، پیگیری جهت وصول مطالبات شهرداری از مودیان حقیقی و حقوقی، اجرای طرح تخفیف عوارض و… در چهار ماهه پایانی سال ۱۷۱ درصد تعهد درآمدی نقد و غیر نقدی را به دست آورد.

وی افزود: از ۱۷۱ درصد تعهد مورد نظر ، معادل ۱۸۴ درصد به صورت نقدی و ۱۲۱ درصد آن به صورت غیر نقدی وصول شده است

صباغ خاطر نشان کرد: در سال گذشته با اقدامات اجرایی درصد تحقق نقدی و وصولی منطقه  ۹۴ درصد بوده است.