منطقه آزاد ارس ، زیر چتر بیمه حافظ
منطقه آزاد ارس ، زیر چتر بیمه حافظ
اقتصاد و تجارت:در ادامه ارائه خدمات مطلوب بیمه ای ، سازمان منطقه آزاد ارس تحت پوشش بیمه حافظ قرار گرفت .

به گزارش اقتصادوتجارت روابط عمومی بیمه حافظ ، در راستای استراتژی توسعه بازار با ارائه خدمات متنوع و با کیفیت بیمه ای ، تفاهمنامه همکاری فی ما بین شرکت تعاونی خاص کارکنان منطقه آزاد ارس و بیمه حافظ با حضور مدیر عامل شرکت تعاونی ، معاون امور رفاهی و بیمه ای ،معاونت فنی و رییس شعبه ارس بیمه حافظ در محل سازمان منطقه آزاد ارس امضا شد .
بر اساس این تفاهمنامه ، شرکت بیمه حافظ به عنوان بیمه گر تخصصی مناطق آزاد تجاری و ویزه اقتصادی ، خدمات بیمه ای خود را به صورت تجمیعی و در رشته های درمان تکمیلی ، عمر و حوادث گروهی، بیمه های اموال و مسئولیت به کارکنان و مجموعه سازمان منطقه آزاد ارس ارائه خواهد داد .
در این مراسم ، آقای ایوبی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی خاص کارکنان منطقه آزاد ارس ، ضمن تاکید بر تقویت شرکتهای فعال مناطق آزاد با ابراز خرسندی از قبولی شرکت بیمه ای مختص مناطق آزاد در این مناقصه , آرزوی توفیق و همکاری مطلوب را در تفاهمنامه اخیرداشتند.
در ادامه ، احمدیان معاونت فنی بیمه حافظ ، ضمن تشکر از اعتماد سازمان منطقه آزاد ارس به این شرکت ، به توان بالقوه و بالفعل شرکت بیمه حافظ در ارائه خدمات متمایز و مطلوب بیمه ای تاکید کرده و آمادگی این شرکت را برای طراحی و ارائه طرح ها و محصولات نوین بیمه ایدر راستای نیاز مشتریان اعلام کرد