مناسب سازی بوستان های شمال شرق پایتخت در طرح نگهداشت شهر
مناسب سازی بوستان های شمال شرق پایتخت در طرح نگهداشت شهر
اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 تهران گفت: همزمان با اجرای طرح نگهداشت شهر با رسیدگی ویژه به بوستان ها شهروندان امکانات رفاهی بیشتری را شاهد خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، “رضا معلم” در این باره گفت: در ادامه اجرای طرح نگهداشت شهر و رسیدگی ویژه به پایتخت و رضایت هرچه بیشتر شهروندان در عملیات رسیدگی و مناسب سازی بوستان ها، بیش از ۲۵۰ پایه چراغ مرمت و ۸۱ سرویس بهداشتی بهسازی، نظافت و ضدعفونی شد.
او در ادامه گفت: نظافت، ضدعفونی، جمع آوری ضایعات هرس، رسیدگی به آبنماها و شیرهای آبخوری در بوستان ها از دیگر اقدامات انجام گرفته این طرح است.
معلم با اشاره به جزییات دیگر این عملیات گفت: رفع نواقص زمین های بازی، مجموعه های ورزشی و تفریحی کودکان، سطل های زباله، ترکیدگی های لوله ها و مرمت انهار بوستان ها از دیگر فعالیت های انجام گرفته این عملیات به شمار می رود.
معاون شهردار منطقه ۴ در پایان گفت: امیدواریم در این روزهای سخت کرونایی با رسیدگی ویژه به بوستانها بتوانیم قدمی در رضایت بیشتر شهروندان برداریم.