ملاقات پرسنل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با #ناصر_امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران
ملاقات پرسنل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با #ناصر_امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران
اقتصادوتجارت : ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سلسله نشست ها و بازدید های خود از زیر مجموعه های شهرداری تهران، روز شنبه ششم خردادماه ۱۴۰۲ مهمان ویژه سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، قرار است در این بازدید، پرسنل سازمان با ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران ملاقات حضوری داشته باشند. همچنین کارمندان سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران می توانند با مراجعه به معاونت مالی، اداری و پشتیبانی و تعیین وقت قبلی برای ملاقات با عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه به طرح مشکلات و درخواست های خود بپردازند.