معدن مس-طلا جانجا، نقطه تحول استان سیستان و بلوچستان می شود
معدن مس-طلا جانجا، نقطه تحول استان سیستان و بلوچستان می شود
اقتصادوتجارت : وجیه اله جعفری با حضور در محل سایت معدن جانجا، تصریح کرد: این طرح در مرحله مناقصه و جذب سرمایه گذار قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری، سرمایه گذار آن مشخص شود.

با هدف کاهش ریسک سرمایه گذار، اکتشافات در محدوده ای از معدن انجام و تکمیل شده است.
جعفری همچنین گفت: توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رفاه برای مردم منطقه یکی از اثرات اجرای این طرح است که در کنار توسعه معدن و احداث واحدهای فراوری صورت می گیرد.

🔹ذخایر معدن جانجا از نوع پورفیری است که از سطح زمین آغاز می شود و بر اساس حفاری های انجام شده تا عمق بیش از هزار متری نیز وجود دارد.

🔹معدن جانجا در جنوب شهرستان نیمروز در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.