<strong>معاون مدیر برنامه‌ریزی در فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد</strong>
<strong>معاون مدیر برنامه‌ریزی در فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد</strong>
اقتصادوتجارت : جلال هوله‌زاده با صدور حکمی از سوی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی در فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پخش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نقتی ایران، شایان ذکر است، پیش از این نیز هوله زاده به عنوان سرپرست معاونت فاوای شرکت ملی پخش منصوب شده بود.