معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت هلدینگ پتروپالایش اصفهان به عنوان مدیر منابع انسانی برتر سال ۱۴۰۲ در کشور انتخاب گردید
معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت هلدینگ پتروپالایش اصفهان به عنوان مدیر منابع انسانی برتر سال ۱۴۰۲ در کشور انتخاب گردید
اقتصادوتجارت : “بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران و انجمن مدیریت سبز ایران” با هدف انتخاب مدیر و مدیریت برتر کشور، ۴۳ شرکت و سازمان بزرگ صنعتی کشور را ارزیابی نمود.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، ️هدف از انجام این ارزیابی، توسعه دانش روز و کاربردی مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی کشور از و همچنین اطمینان از به کارگیری دانش روز مدیریت منابع انسانی در کلیه واحدها توسط مدیران غیر منابع انسانی است.

️مدیریت یادگیری و مهارت، مدیریت انگیزش، حال خوب سازمانی (کوچینگ و منتورینگ)، هوش سبز و مدیریت دانش از جمله شاخص‌های این ارزیابی بوده است.

️با توجه به حمایت‌های هیئت مدیره محترم، مدیرعامل گرانقدر و تلاش همه کارکنان ارجمند هلدینگ پتروپالایش اصفهان در سال ۱۴۰۲ طرح‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف با رویکرد منابع انسانی انجام شد که با ارائه گزارش خود اظهاری جامع و مستندات مربوطه به کمیته علمی داوری بنیاد و انجمن
معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت هلدینگ پتروپالایش اصفهان به عنوان واحد منتخب سال ۱۴۰۲ با نشان “طلایی و یک در سطح سازمان سیستم محور متعالی” برگزیده گردید.

همچنین معاون سرمایه انسانی و توسعه مدیریت با ارزیابی سوابق اجرایی برتر و عالی به عنوان “مدیر برتر واحد منابع انسانی” سال ۱۴۰۲ کشور انتخاب گردید.