معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه حکمت منصوب شد
معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه حکمت منصوب شد
اقتصادوتجارت : طی حکمی از سوی نیما مومنی زاده مدیر عامل بیمه حکمت ، حسن شعبانی نیا با حفظ سمت مشاور عالی مدیر عامل، به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت، طی حکمی از سوی نیما مومنی زاده مدیر عامل بیمه حکمت ، حسن شعبانی نیا با حفظ سمت مشاور عالی مدیر عامل، به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه منصوب شد.

لازم به ذکر است، ایشان از مدیران ارشد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.