معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو خبر داد؛ دریافت اسناد مزایده بسته‌های سرمایه‌گذاری آغاز شد
معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو خبر داد؛ دریافت اسناد مزایده بسته‌های سرمایه‌گذاری آغاز شد
اقتصادوتجارت : معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از آغاز دریافت اسناد مزایده بسته‌های سرمایه‌گذاری که به منظور واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی در اختیار دولت به سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، محمدرضا کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید اعلام کرد: دریافت اسناد مزایده معادن و محدوده‌های معدنی دولتی در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، جنوب کرمان، کرمان، یزد، هرمزگان و سمنان از روز شنبه سوم دی ماه آغاز و مدارک تا تاریخ چهارشنبه ۲۱ ماه جاری دریافت خواهد شد.

کریمی زمان بازگشایی پاکات استان‌های گروه اول را شنبه ۲۴ دی ماه عنوان کرد.

وی همچنین از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، گیلان، مازندران، همدان، قزوین و قم به عنوان استان‌های گروه دوم نام برد و تاکید کرد: دریافت اسناد مزایده در استان‌های گروه دوم از شنبه هفته آینده ۱۰ دی ماه آغاز خواهد شد و تا روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ادامه خواهد یافت.

کریمی همچنین تاریخ بازگشایی پاکات استان‌های گروه دوم را روز شنبه اول بهمن ماه اعلام کرد.

گفتنی است هدف از واگذاری معادن مزایده‌ای در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری، شیوه‌ای جدید از واگذاری مجوزهای معدنی است که در این شیوه اهلیت و صلاحیت متقاضیان در اولویت قرار می‌گیرد. تکمیل اکتشافات، ایجاد واحد فرآوری و فعال کردن محدوده‌های غیرفعال از تعهدات برندگان مزایده است که این امر زمینه افزایش تولید و اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.