معابر شمال تهران شن پاشی و تردد در حال انجام است
معابر شمال تهران شن پاشی و تردد در حال انجام است
اقتصادوتجارت : نیروهای برف روب در منطقه یک از غروب یکشنبه ۹ بهمن در معابر اصلی و بزرگراهی به صورت آماده باش بودند و تا به امروز به صورت مستمر عملیات شن پاشی در همه محورها انجام و تردد در جریان است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک علیرضا اسفراینی نژاد معاون ترافیک گفت: ترافیک صبحگاهی در برخی معابر به دلیل حجم تردد وسایل نقلیه و همزمانی آن با ساعت شروع مدارس و ادارات بود که بدلیل سرعت کم و احتیاط خودروها که لازمه تردد ایمن در روزهای برفی است حرکت وسایل نقلیه به کندی انجام می شد ولی هیچگونه معبر برفگیر در منطقه وجود ندارد و معابر باز است.

او با تشکر از رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در خدمات رسانی به مسافرین افزود: شبکه حمل و نقل عمومی منطقه در این روزهای برفی با حداکثر توان در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند و هیچگونه گزارشی از تجمع مسافرین و مشکل در خدمات رسانی گزارش نشده است بر همین اساس از شهروندان درخواست داریم در ایام بارش با استفاده از حمل و نقل عمومی از خودروهای شخصی استفاده نکنند تا بار ترافیک کمتر و خدمات رسانی سریع تر انجام شود.