مطالبه صنعت بیمه از دولت و نهادهای بالادستی
مطالبه صنعت بیمه از دولت و نهادهای بالادستی
اقتصادوتجارت : مدیر آموزش، توسعه و پژوهش بیمه دانا، تداوم رشد اقتصادی و توسعه کشور را در گرو نقش فعال دولت در زمینه تولید و توزیع ثروت ارزیابی کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر مهدی احراری در حاشیه بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه در پنل تخصصی “استراتژی‌های رقابت‌پذیری(ورود، واگذاری، ادغام و خروج) در دانشگاه الزهرا، با ارائه مقاله‌ای به تشریح رویکردها و سیاست‌های تنظیم‌گر و استراتژی‌های شرکت‌های بیمه برای رقابت‌پذیری پرداخت.

وی با اشاره به اینکه نهاد بیمه ایجادکننده و سازمان‌دهنده جریان سرمایه گذاری و تأمین مالی به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی است، به تحلیل بازار بیمه و دورنمای این صنعت اشاره و تاکید کرد: توجه و حمایت جدی بازارهای نوظهور قدرتمند، که بخش عمده رشد بیمه را پشتیبانی می کنند، معطوف به توسعه بیمه های زندگی به عنوان رکن اصلی و موتور محرکه صنعت بیمه، در سطح داخل، بازارهای منطقه ای و جهانی می باشد.

ایران که پا به عرصه بازارهای نوظهور گذاشته، ناگزیر به رشد و توسعه فراگیر بیمه های زندگی به عنوان یکی از الزامات حضور قدرت مند و پایدار در جریان اصلی اقتصاد آینده جهان که متعلق به نوظهورها می باشد، خواهد بود.

وی یادآور شد که: فضای کسب و کار به طور مداوم در حال تحول است، از این رو طراحی مدل‌های کسب و کار عملیاتی کارا که با تغییر فضای کسب و کار تکامل یابد، بسیار مهم است.

وی، هوشمندسازی خدمات بیمه در فضای تحول دیجیتال را یادآور شد و با تاکید بر نقش حاکمیت و شرکت‌های بیمه در تحولات روز اقتصاد کشور، جایگاه دولت را بسیار مهم و تعیین‌کننده توصیف کرد و اظهار داشت: بیمه یک الزام اقتصادی و اجتماعی است، به این معنا که دولت‌ها به واسطه اجباری کردن حوزه‌های مختلف بیمه علاوه بر توسعه به مفهوم عام، بسیاری از هزینه‌های خارجی محتمل در سطح گسترده را نیز کاهش می‌دهد.

دکتر احراری گفت: اگر برنامه‌های توسعه با هدف ایجاد ظرفیت‌های متنوع و متکثر صنعت بیمه، طراحی و تدوین شود، با توجه به وجود زیرساخت ها و توانمندی‌های فنی، دانش انباشته شده سرمایه انسانی صنعت بیمه، قابلیت و ظرفیت توسعه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بطور معناداری فراهم خواهد شد.

مدیر آموزش، توسعه و پژوهش بیمه دانا، توجه به نهاد بیمه از منظر توسعه و نقش آن در تأمین مالی اقتصاد با استفاده از ظرفیت عظیم بیمه های زندگی در کشور، را مطالبه صنعت بیمه از دولت عنوان کرد.