مشکلات کارگری پست مورد بحث قرار گرفت
مشکلات کارگری پست مورد بحث قرار گرفت
شبکه اقتصادوتجارت :مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار با دبیر کل خانه کارگر در خصوص مسایل و مشکلات کارکنان این شرکت به ویژه مباحث کارگری، به گفت و گو پرداخت.

 گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، رمضانعلی سبحانی‌فر در این دیدار که عصر امروز انجام شد، ضمن تاکید بر بهبود معیشت کارکنان شبکه و امنیت شغلی آنان به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه خود، افزود: سخت و زیان آور شناخته شدن کار کارکنان پست، به ویژه در بخش‌های عملیات اجرایی، گامی بزرگ در راستای تقویت انگیزه آنان به منظور تامین هرچه بیشتر رضایت شهروندان به شمار می‌آید.

علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت موضوع ارتقا معیشت کارکنان، قول مساعد داد در خصوص حل مشکلات کاری و سخت و زیان آور شناخته شدن عملیات اجرایی پست، از هیچ کوشش فروگذار نکند.