مشارکت دانش آموزان منطقه ۲۲ در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی
مشارکت دانش آموزان منطقه ۲۲ در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی
اقتصادوتجارت : معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۲۲ از اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی ویژه دانش آموزان این منطقه غربی تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، حسین هوشیار در این باره اظهار داشت: طرح مشارکت دانش آموزان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی با هدف اجرای برنامه های آموزشی- فرهنگی، ارتقاء سطح آگاهی در خصوص سبک زندگی ایرانی-اسلامی، حقوق و تکالیف شهروندی، ایمنی و مدیریت بحران،محیط زیست و پسماند، ترافیک و آلودگی هوا و تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی در حال برگزاری است.
🔹هوشیار افزود: این طرح از دی ماه سال جاری در مدارس منطقه به صورت حضوری و در بسترهای مجازی مورد اجرا قرار گرفته است.
🔹وی ادامه داد: سرفصل های آموزشی در مدارس در قالب آشنایی با سيره نبوی و ائمه اطهار، قانون پذیری و رعایت قانون، مهارت های زندگی، پاکیزگی در شهر، آشنایی با محله و هویت محلی، آشنایی با پسماندهای تر و خشک، مفاهیم کاهش تولید پسماند، حمل و نقل ایمن در شهر و… است.
🔹معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه به مدارس مورد اجرای این طرح اشاره کرد، گفت: تمامی مدارسی که طرح شهردار مدرسه، مدارس همیار شهر، مدارس دوستدار شهر و مدارس ابتدائی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی با شهرداری منطقه همکاری دارند مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

  • منبع خبر : حسین هوشیار عنوان کرد؛