مشارکت بانک توسعه تعاون در پویش آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
مشارکت بانک توسعه تعاون در پویش آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
اقتصادوتجارت : مدیر عامل بانک توسعه تعاون از مشارکت بانک در پویش آزادی زندانیان جرائم غیر عمد خبر داد.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: عمل به مسئولیت اجتماعی همواره در برنامه ها و اقدامات این بانک جایگاهی ویژه دارد و بانک توسعه تعاون در راستای حرکت در مسیر توسعه ای خود امسال نیز همچون سال های گذشته حضور فعالی در پویش آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از خانواده آنان دارد.
وی افزود: بانک توسعه تعاون همگام با شبکه بانکی در اقدام خیرخواهانه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد حضور یافته است و از طریق کمک نقدی بانک، شرایط برای فراهم سازی چندین زندانی جرائم غیر عمد فراهم گردیده است.
مهدیان گفت: اقدامات نیکوکارانه جایگاهی ویژه در جامعه دارد و به ویژه ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای احیای سنت‌های حسنه است.
وی افزود : احسان و نیکوکاری کارکردهای زیادی در عرصه‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی دارد و قرابت و اشتراکات زیادی با امر تعاون در این خصوص وجود دارد همانطوریکه در آموزه های دینی و قرآن نیز به انجام کار نیک و تقوی، تعاون و همکاری تاکید فراوان شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دانش و تجربه نشان داده است اقتصاد و جامعه بر مدار اخلاق به نحو بهتر و مساعدتری به گردش در می‌آید و ترویج فعالیت‌های خیرخواهانه به گسترش اخلاق در جامعه و کاهش میزان جرائم کمک زیادی می کند.
وی با بیان این مطلب که مبنای فعالیت بانکداری توسعه ای کمک به اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی در جامعه است خاطرنشان کرد : بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی توسعه ای توجهی ویژه به مسائل انسانی و اجتماعی و حل مشکلات افراد دارد.
مهدیان تاکید کرد: ما به عنوان یک نهاد مالی توسعه ای خود را مکلف به توانمندسازی جامعه می دانیم و از اقداماتی که در راستای توسعه باشد حمایت می کنیم.