مسیر دسترسی شهروندان حاشیه شهر تهران در شهرک طالقانی اصلاح می شود
مسیر دسترسی شهروندان حاشیه شهر تهران در شهرک طالقانی اصلاح می شود
اقتصادوتجارت : محبوب تیزپاز نیاری سرپرست شهرداری منطقه 18 تهران از طرح تعریض مسیر دسترسی شهرک طالقانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸ – سرپرست شهرداری منطقه هجده تهران با همراهی شهردار ناحیه ۳ و برخی مدیران شهری از طرح تعریض مسیر دسترسی شهرک طالقانی بازدید و ضمن بررسی طرح و نقشه پروژه پیرامون ابعاد مختلف و راههای اجرایی شدن آن گفتگو کرد.
محبوب تیزپاز در حاشیه این بازدید گفت: از مدت ها قبل با توجه به درخواست های موکد شهروندان شهرک طالقانی واقع در ناحیه ۳ طرح تعریض و رویه عملیاتی پروژه در دستور کار قرار گرفته است که طی بازدید به عمل آمده در صدد رفع موانع موجود و تسریع در انجام این مهم و خدمات رسانی به مردم هستیم.
وی تاکید کرد: جهت اجرای پروژه در وهله اول به دنبال توافق با مالکین اراضی و املاک واقع در مسیر پروژه هستیم و در صورت عدم حصول نتایج مورد نظر با توجه به ضرورت اجرای پروژه و منطبق با قانون نسبت به انجام امور عمرانی اقدام خواهیم کرد.
گفتنی است در همین راستا و پس از بازدید دیروز، سرپرست شهرداری منطقه ۱۸دستورات لازم جهت اجرایی شدن و تسریع در اجرای پروژه عمرانی تعریض مسیر دسترسی به شهرک طالقانی در سه راه زندیه-بلوار معلم را صادر نمود.