مسدود شدن ۲۷ وبگاه ایرانی توسط آمریکا
مسدود شدن ۲۷ وبگاه ایرانی توسط آمریکا
شبکه اقتصادوتجارت : آمریکا دامنه ۲۷ پایگاه اینترنتی را با توجیه کنترل شدن شان توسط ایران و تلاش آن ها برای اثرگذاری بر باورهای جمعی مخاطبان در آمریکا و دیگر جاهای جهان با انتشار اطلاعات غلط، مسدود کرد.

 دفتر دادستانی کارولینای شمالی، این اداره در بیانیه ای مطرح کرد که وزارت دادگستری آمریکا دستور مسدودسازی دامنه های ۲۷ وب سایت را صادر کرد که ادعا شده توسط ایران به طور غیرقانونی برای پیشبرد یک کارزار اثرگذاری جهانی مخفی، استفاده می شده اند.

طبق آنچه در اسناد مجوز مسدودسازی آمده است، تمام این ۲۷ دامنه، عملکردی خلاف تحریم های آمریکا علیه ایران داشته اند.
این اداره در بیانیه اش مدعی شد: به نظر می آمد که ۴ مورد از این دامنه ها فقط خروجی های اخبار باشند اما در واقع از سوی سپاه پاسداران کنترل می شدند و با هدف قرار دادن مخاطبان در آمریکا به طور پنهانی بر سیاست های داخلی آن و باورهای جمعی اش اثر می گذاشتند.
در ادامه این بیانیه ادعا شده است: موارد دیگر این دامنه ها مخاطبان در دیگر جاهای جهان را هدف قرار می دادند. این مجوز مسدودسازی به دنبال مجوزی که پیش از این برای مسدود کردن ۹۲ دامنه مورد استفاده سپاه پاسداران ایران برای اهداف مشابه صادر شد، ارائه می شود.
اندرسون دادستان آمریکایی با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران در این باره گفت: مجوز مسدود سازی ۲۷ دامنه یک گام دیگر علیه کارزار (انتشار) اطلاعات غلط ایران است. این اقدام ادامه دار خواهد بود. ما نمی توانیم اجازه دهیم وابستگی ایران به اخبار کذب از تعهد ما به اجرای قانون پیشی بگیرد