مسافرگیری از ایستگاه بسیج دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۹ انجام نمی‌شود
مسافرگیری از ایستگاه بسیج دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۹ انجام نمی‌شود
شبکه اقتصادوتجارت : در پی ریزش قسمتی از سقف گالری تاسیسات ایستگاه شهدای هفده شهریور در تقاطع خطوط ۶ و۷ مترو، مسافرگیری از ایستگاه بسیج فردا دوشنبه نوزدهم آبان ماه ۹۹ انجام نمی گیرد.
 گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران؛  مسافرگیری در ایستگاه بسیج خط ۷ متروی تهران که به علت ایمن سازی و تحکیم بیشتر تونل در حال ساخت ایستگاه شهداي هفده شهريور در محدود خیابان قیام در  خط ۷ متروی تهران  ظهر روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ریزش کرده بود، تا اطلاع ثانوی انجام نمی گیرد.
لازم به توضیح است مسافرگیری در سایر ایستگاه های فعال خط هفت بدون هیچ تغییری انجام می شود و مسافران می توانند از سایر ایستگاه های این خط استفاده کنند.
گفتنی است آغاز مسافرگیری از ایستگاه بسیج در خط هفت نیز بعد از اتمام کار، اطلاع رسانی خواهد شد